Pomôžeme vám zabezpečiť majetok a zdravie.

Kamery a zabezpečenie

Kamery
a zabezpečenie

Našej pozornosti NIČ NEUNIKNE

ČO sú to kamerové systémy CCTV?

Kamerové systémy CCTV, jednoducho povedané priemyselné kamery, sú monitorovacie systémy, ktoré v kombinácii s ďalšími prvkami elektronických zabezpečovacích systémov predstavujú komplexné spôsob neustáleho monitoringu priemyselných alebo obchodných centier, výrobných hál, garáží, domov, bytov a všetkých ďalších komerčných i nekomerčných priestorov.

KDE sú použiteľné kamerové systémy?

Kamerové systémy sú použiteľné ako vo vnútorných, tak aj vonkajších priestoroch a navzájom sa od seba líšia veľkým cenovým rozpätím, ktoré je logicky závislé na rozsiahlosti monitorovaného územia a funkciách, ktorými daný kamerový systém (ne) disponuje. Ovládanie kamier je zaistené buď automaticky, alebo priamo užívateľom, ktorý celý systém môže riadiť, a to aj vzdialene.

Čo je CCTV?

Označenie CCTV vychádza z anglického "closed circuit television", čo v preklade znamená "uzavretý televízny okruh". Ten sa v základnom prevedení skladá zo zdroja, prenosové trasy, nahrávacieho zariadenia vrátane softvérového a hardvérového vybavenia a samozrejme kamery - či už pevné, či otočné. Voliteľne ho však možno dovybaviť o širokú škálu ďalších prvkov, ako najmä monitorovacie zariadenie, diskové polia, audio zariadenia, polohovacie a ovládacie prvky, ovládacie kontakty, analytické funkcie obrazu, softvérové​​nadstavby a tak ďalej. Záleží len na vás, vašich finančných možnostiach a účelu, pre ktorý kamerový systém práve potrebujete.

Tiež chcete byť v pohode?

Zabezpečovacie
systémy

Elektrický zabezpečovací systém (EZS) je poplachový systém určený na indikáciu a detekciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu o vstup narušiteľa do stráženého objektu a následnú akustickú alebo optickú signalizáciu na určitom mieste narušenia stráženého objektu alebo priestoru.

PREČO je DOBRÉ MAŤ kamerový systém

Zabezpečiť svoj majetok a byť v bezpečí chce každý. Kamerové systémy vedia prípadných nezvaných hostí nielen odradiť, ale aj v prípade potreby usvedčiť. Navyše, kamerový systém predstavuje komfort užívania bývania, a vo firme takmer nutnosť.

Kamerové systémy

Pre elektrické zabezpečovacie systémy (EZS) aj kamerové systémy (KS) bude po obhliadke objektu vypracovaná cenová ponuka pre najlepšie riešenie v rámci daných možností pre daný objekt.

"Je rozumné mať v prvom rade EZS ako zabezpečenie a následne KS ako dozor a dohľadanie vzniknutej situácie..."