Proces repasovania kancelárskej techniky

Aby sme sa vyhli zariadeniam s vážnou technickou závadou, k renovácii vyberáme zariadenie po dôkladnej osobnej obhliadke a teste zariadenia.

Zariadenie je samozrejme pred rozobraním otestované. Ak dochádza len k bežným zásekom papiera, obraz je s čiarami, a zariadenie nevykazuje elektrickú ci elektronickú závadu, zariadenie je vhodné na ďalšiu renováciu. Takže opotrebované podávacie kladky, poškodený fotovalec, mazanie obrazu a vadná fixácia – piecka nie sú problémom.

Všetky tieto opísané závady sú bežne riešené a riešiteľné či už u nových a či u starších zariadení.

Celý proces nepasovania – renovovania sa skladá z rozobratia zariadenia prakticky až na “šasi” to znamená, že ostane len kovová kostra zariadenia. Všetky časti sú dôkladne vyčistené, špeciálne “vyprane” v ultrazvukovej čističke a následne ešte dočistené parovým čističom.

V prípade záujmu Vám zariadenie nainštalujeme, vysvetlíme obsluhu a dopravíme priamo k Vám.